Wat is ebb?

Een app voor tablet en smartphone. Deze app helpt je om te praten over wat jij belangrijk vindt in het leven. Dit doe je op basis van beelden die bij jou passen of die je zelf hebt gemaakt.
Je kan belangrijke thema´s en diepere betekenissen in beeld uitdrukken. De app heeft aandacht voor talent en zorgt ervoor dat iemand zijn sterktes kan laten zien.

Hoe werkt het?

Ebb bevat een verzameling van beelden: een beeldenbank.
Je kiest de beelden die best bij jou passen. En je plaatst ze per thema. De thema’s kan je zelf kiezen. Je kan de beeldenbank aanvullen met persoonlijk beeldmateriaal. De app beschermt wat privé is: alle informatie komt op jouw telefoon of tablet en jij toont wat je wil laten zien.

Voor wie?

Ebb is ontwikkeld voor mensen die baat hebben bij ondersteuning van de dialoog met beeldmateriaal. We denken hierbij

 • aan de dialoog met mensen met een verstandelijke beperking
 • aan de dialoog met mensen die een andere taal spreken of met mensen die moeilijk spreken
 • aan de dialoog over delicate thema’s, als woorden tekort schieten

Vormgeving

We kozen voor de vormgeving van Ebb voor het krijtbord omdat deze bekend is in onderwijs, in horeca, en zowel een ernstige als een speelse connotatie heeft. We kozen ook voor het krijt omdat het uitwisbaar is of aanvulbaar. Het is niet de bedoeling van Ebb dat er wordt ‘vastgelegd’ wie je bent in beeld. Bedoeling is om in beeld uitdrukking te geven aan je talenten, dromen, plannen, wensen, plekken, ervaringen enz… En dit zal dus altijd in ontwikkeling zijn. De tekeningen die je in Ebb terugvindt in de database zijn gemaakt door volwassen mensen met een verstandelijke beperking tijdens de tekenlabo’s die we organiseerden in voorbereiding van de ontwikkeling van de app. De foto’s zijn genomen door Sofie Sergeant.

Waarom ebb?

Mensen met een beperking worden zelf (en daar zijn we blij mee) meer en meer aangesproken op hun mogelijkheden om te participeren in de samenleving. Hierdoor komen ze ook vaak zelf voor keuzes en beslissingen te staan. Daarom wordt het belangrijker om met hen te praten over alle levensthema´s. Veel mensen met een verstandelijke beperking kunnen niet lezen en schrijven en hebben moeite met geheugen en overzicht. Hierbij wil Ebb ondersteunen.
Beeldmateriaal helpt om met elkaar in dialoog te gaan. Beelden zijn breed toegankelijk en zetten aan tot vertellen.

De app heet Ebb en wel om twee redenen.

 • Woordspeling
 • Wie ben jij in afbeeldingen? Net zoals de zee bij eb afdrukken nalaat in het zand, zo laat de app afdrukken na van wie je bent: ‘sporen’ in de vorm van afbeeldingen.

Meer info

De app is een idee van Sofie Sergeant. Ze beschreef dit idee reeds in het boek ‘Disability Studies in de Lage Landen’, in het hoofdstuk ‘De dialoog ondertiteld met beelden’ geschreven door Lien Verreyt en Sofie Sergeant. Zij maakte de app in eerste instantie voor haar doctoraatsonderzoek. Hier lees je meer over het onderzoek gefinancierd door ZonMW en over de onderzoekspartners. Je kan haar mailen voor meer info: sofie.sergeant@disabilitystudies.nl. Sofie Sergeant is onderzoeker en coördinator onderwijs bij Disability Studies in Nederland. Sofie werkt ook voor KONEKT, een Belgische netwerkorganisatie voor mensen met een beperking en hun netwerk. Rond de app Ebb plannen we vormingen en trainingen, o.m. in samenwerking met KONEKT.

Meer beeld

Dit materiaal ondersteunt het gesprek over moeilijke thema´s zoals dementie, ziekte, dood en afscheid.

 • Dingske: een beeldboek over dementie
  Sofie Sergeant, Patrick Verhaest en Saar Debuysere
 • Nu en straks: een beeldboek over palliatieve zorg
  Sofie Sergeant en Saar Debuysere
 • Nu en straks: een documentaire van Joke Nyssen naar aanleiding van het beeldboek
 • Achter de rouw: een pakket met acht puzzelstukken en een begeleidende tekst (methodiek en achtergrondinformatie)
  Sofie Sergeant en Saar Debuysere

Disability Studies in Nederland (DSiN) is een stichting die in 2009 is opgericht om in Nederland het vakgebied disability studies te vestigen.

DSiN stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van disability studies. Door het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis wil DSiN werken aan sociale verandering en bijdragen aan participatie en inclusie van mensen met beperkingen.

Bezoek de website van Disability Studies in Nederland

Boek Disability Studies in de Lage Landen

‘Disability Studies in de Lage Landen’ is een studieboek waar meer dan 40 Nederlandse en Vlaamse auteurs aan meewerkten. Vanuit diverse disciplines en invalshoeken worden projecten en onderzoeken uit het vakgebied Disability Studies beschreven en geanalyseerd

Download Pagina 151-190 uit het boekCoaching & Training Ebb

Zoals de filmpjes en tekst in de handleiding al mooi laten zien, is Ebb heel intuïtief handig in gebruik. Het vraagt weinig uitleg en veel mensen vinden na wat uitproberen al snel uit hoe het werkt. Wat we vanuit DSiN kunnen aanbieden is coaching en training in verschillende vormen:

 • ‘Kennismaking met Ebb’ workshop: 1 uur lezing & demonstratie. Sofie Sergeant en René Krewinkel vertellen over de achterliggende filosofie en over het gebruik van Ebb.
 • Samen aan de slag met Ebb’ – workshop: Intensieve workshop voor duo’s (begeleiding & bewoners): Sofie Sergeant & René Krewinkel demonstreren Ebb en laten deelnemers er mee werken.
 • ‘Inzetten van Ebb’ workshop (train de trainer): Workshop bedoeld voor begeleiders. René Krewinkel & Sofie Sergeant geven uitleg over de methodiek van Ebb, de technische & privacy aspecten van het gebruik in een zorg organisatie

Voor meer informatie contacteer sofie.sergeant@disabilititystudies.nl