Tonen Ebb op een beeldscherm/beamer (iphone only)

  • Download hier de gratis editie van aPowerMirror
  • Zorg dat de iPhone op het zelfde WIFI netwerk aangesloten is als de laptop
  • Start het aPowerMirror programma op de laptop en volg de instructies op het scherm

Disability Studies in Nederland (DSiN) is een stichting die in 2009 is opgericht om in Nederland het vakgebied disability studies te vestigen.

DSiN stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van disability studies. Door het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis wil DSiN werken aan sociale verandering en bijdragen aan participatie en inclusie van mensen met beperkingen.

Bezoek de website van Disability Studies in Nederland

Boek Disability Studies in de Lage Landen

‘Disability Studies in de Lage Landen’ is een studieboek waar meer dan 40 Nederlandse en Vlaamse auteurs aan meewerkten. Vanuit diverse disciplines en invalshoeken worden projecten en onderzoeken uit het vakgebied Disability Studies beschreven en geanalyseerd

Download Pagina 151-190 uit het boek