A Home

Ebb, in de praktijk, op de werkvloer.

Ebb wordt meer en meer in de praktijk, op de werkvloer ingezet. Hieronder verzamelen we voorbeelden uit de praktijk die inzicht geven in hoe Ebb kan toegepast worden.

Ebb in het verzorgingstehuis / leertraject ‘kletspraatjes’

Anneke, een jonge vrouw met een matig verstandelijke beperking gaat naar het buitengewoon onderwijs. Vanuit haar school loopt Anneke stage binnen verschillende dagcentra en andere werkcontexten. Zo ook loopt ze stage in een verzorgingstehuis. Ze schenkt koffie en thee aan ouderen op hun kamer. Hierbij is het de bedoeling dat ze telkens ook een praatje maakt. Met name met het houden van kletspraatjes heeft Anneke het moeilijk. Sinds kort gebruikt ze hiervoor Ebb: alle thema’s waar ze kletspraatjes zou kunnen over houden staan op haar telefoon, in Ebb in beeld gebracht. De thema’s kunnen worden aangevuld naargelang seizoen en gebeurtenissen. Telkens kan Anneke een beeld tonen of zelf kijken en op basis hiervan een gesprekje starten. Het zou kunnen dat Anneke in de toekomst de app niet meer nodig heeft. Maar bij de opstart van dit leetraject geeft ze aan de visuele ondersteuning toch graag bij de hand te hebben.

Ebb om aan het werk te blijven / omgaan met stress

Jef heeft ruime ervaring in de verzorging van dieren. Er is een plek vrij gekomen op de manège in de buurt. Dolgraag wil hij deze baan. Hij wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Doodzenuwachtig wordt hij, alleen al van het idee… Zijn begeleider toont hem de app Ebb: een onopvallend hulpmiddel dat je uit je zak kan halen tijdens een gesprek. In Ebb staan al zijn voorgaande ervaringen: thuis op de boerderij, in het dagcentrum, op school, … Op die manier kan Jef tonen wat hij kan en waar zijn ervaringen liggen. In de app heeft hij ook samen met zijn begeleider in beeld gebracht wat hij nodig heeft om te kunnen werken: niet teveel mensen om hem heen, vaste tijden, regelmatig een koffietje, niet teveel lawaai. Op die manier kan Jef zelf tijdens het sollicitatiegesprek vertellen over eigen talent, ervaring en wat zijn grenzen zijn / welke ondersteuning hij nodig heeft. De werkgever is onder de indruk van deze voorbereiding en van zijn zelfkennis.

Ebb om aan het werk te blijven / omgaan met stress

Jos werkt in een beschutte werkplaats. Hier werkt hij al enkele jaren maar de laatste tijd gaat het niet goed. Jos geeft aan dat het werk hem veel stress bezorgt. De bazen zeuren op hem. Collega’s roddelen. En het werk moet snel en goed gebeuren. Hij wordt er nerveus van en hij heeft het gevoel nergens terecht te kunnen. De woonbegeleider van Jos komt nooit op de werkplaats en is er dus ook niet bij als dit allemaal gebeurt. Maar het valt de woonbegeleider wel op hoe vaak Jos klaagt over het werk. Deze week heeft Jos zich ziek gemeld. De woonbegeleider vraagt of Jos iets wil uitproberen. Jos krijgt de opdracht om met zijn telefoon foto’s te maken op het werk van stresserende zaken. Hij mag hierbij wel geen foto’s nemen waar mensen herkenbaar op staan. Het bedrijf wordt op de hoogte gebracht van dit foto-experiment. Jos gaat naar het werk en neemt er foto’s: van de middagpauze (foto van de tafel met alle broodtrommels er op), van de gang, van de deur van het kantoor van de bazen, van het bushokje… Hij brengt alle ‘pijnpunten’ in beeld. Later toont hij deze foto’s aan zijn begeleider. In alle rust kan Jos vertellen over zijn foto’s. De foto’s worden in Ebb ondergebracht: in verschillende categorieën:

  • wat ik leuk vind op mijn werk
  • wat geeft me stress
  • waar ben ik bang voor
  • wat zijn mijn hobby’s

Zo bouwt Jos in de weken die volgen aan zijn verhaal over zijn werk, over zijn talenten en over wat hij nodig heeft om goed te kunnen werken. Hij heeft zijn verhaal altijd bij zich. Op het werk gebruikt hij Ebb om gesprek te kunnen voeren en om zich uit te drukken over moeilijke en abstracte thema’s.

Ebb om vragen te kunnen onthouden / tevredenheidsonderzoek

Karin is door de voorziening gevraagd om mee te helpen bij een tevredenheidsonderzoek. Ze mag rondgaan in de verschillende woningen en vragen stellen aan de bewoners. Er zijn vijf vragen per interview. En er zijn drie soorten interviews: ouders, begeleiders en bewoners. Het interview wordt gefilmd waardoor de interviews later makkelijk kunnen uitgetypt worden en in het onderzoek verwerkt kunnen worden.
Eén groot probleem stelt zich: Karin kan niet lezen en kan ook niet zo goed onthouden. Op de app staan de drie soorten interviews met een beeld erbij. Onder elk soort interview staan vijf vragen in beeld gebracht via beelden die Karin zelf mocht maken. Ze maakte van elke vraag een tekening. Van deze tekeningen werden foto’s gemaakt. Die zijn in Ebb ingebracht. Karin zegt hierover: rondlopen met mijn tekeningen vind ik nogal kinderachtig overkomen. Rondlopen met een tablet voor een interview: dat vindt iedereen cool, ze zijn meteen geïnteresseerd.

Vertellen over het werk

Marie gaat graag werken. Als ze thuiskomt wil ze graag iets vertellen maar er is zoveel gebeurd dat ze niet goed weet waar te beginnen. Daarom heeft ze nu met haar zus (waarmee ze samenwoont) afgesproken dat Marie elke dag een verhaaltje stuurt vanuit Ebb: een fotoverhaaltje met enkele foto’s wat er die dag gebeurt is. Op die manier kan Marie vertellen ’s avonds en wordt er een soort van dagboek opgebouwd waar vaak naar wordt teruggegrepen.

Ebb in de kantine

Elke middag eet Juan broodjes in de kantine. Ieder praat er Nederlands. Het is er meestal druk en gezellig. Juan praat (nog) geen Nederlands en hij kan dus niets vertellen. Zijn begeleider helpt hem om foto’s up te loaden in Ebb,:foto’s over het leven van Juan, waar hij vandaan komt, waar zijn interesses liggen. Op die manier kan Juan toch delen en anderen inzage geven in zijn leven. Als vluchteling voelt hij zich sowieso onveilig en onzeker. Maar het feit dat hij nu via foto’s contact kan maken met anderen helpt hem om toch graag te gaan werken en met anderen te verbinden.

Ebb met to do lijst

Hermien heeft een eenvoudige to do lijst op het werk. Aankomen. Jas weghangen. Schort aantrekken. En dan alle stappen tot dat de soep klaar is. Hermien blijft het moeilijk hebben om al deze stappen vast te houden. Ze vraagt heel vaak bevestiging van haar begeleiding: wat moet ik nu doen, heb ik het goed gedaan. Haar begeleider besluit om met Ebb alle taken te fotograferen. Nu heeft ze in haar telefoon al haar taakjes op een rij en kan ze zelf checken of ze iets is vergeten. Als er iets verandert, kan het heel eenvoudig worden aangepast. Hermien is blij dat deze hulplijst niet open en bloot en voor ieder zichtbaar in de keuken hangt. Het is haar lijst, haar hulpmiddel, en die heeft zij op zak. Per soort soep is een lijst gemaakt. Hermien kan nu 5 soorten soep maken. Misschien komen er in de toekomst nog meer recepten bij!

Ebb in de logopedie-praktijk

Karin werkt als zelfstandig logopediste. Sinds kort begeleidt ze een jongen van 13 in haar praktijk. Zijn naam is Steven. Steven kreeg als kleuter al de diagnose ‘autisme’. Hij praat moeilijk. Met dit taalprobleem is hij vanuit de school doorverwezen naar de logopedie-praktijk. Karin wil de begeleiding niet aanvangen met louter accent op het verbale. Want Karin beseft dat dit zijn wankele zelfvertrouwen geen goed doet. Karin gebruikt daarom Ebb als ingang om de begeleiding van Steven op te starten. De logopediste werkt via Ebb vanuit beeld zachtjes en op het tempo van Steven meer en meer richting het verbale woord. Ook thuis gaat Steven verder met het praten bij de foto’s en illustraties die hij in zijn Ebb heeft opgebouwd. Zo wordt ook de link gemaakt van de therapieruimte naar zijn familie.

Disability Studies in Nederland (DSiN) is een stichting die in 2009 is opgericht om in Nederland het vakgebied disability studies te vestigen.

DSiN stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van disability studies. Door het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis wil DSiN werken aan sociale verandering en bijdragen aan participatie en inclusie van mensen met beperkingen.

Bezoek de website van Disability Studies in Nederland

Boek Disability Studies in de Lage Landen

‘Disability Studies in de Lage Landen’ is een studieboek waar meer dan 40 Nederlandse en Vlaamse auteurs aan meewerkten. Vanuit diverse disciplines en invalshoeken worden projecten en onderzoeken uit het vakgebied Disability Studies beschreven en geanalyseerd

Download Pagina 151-190 uit het boek