Beginnen met Ebb

Op de start-pagina van Ebb staan 8 thema's, een profiel-foto en een menu (rechtsonder). De thema's worden in eerste instantie vanaf deze server gedownload naar de app. Daarna kan een thema van een kleurtje, een ander icoontje en een nieuwe naam worden voorzien. Dit natuurlijk al naar gelang de behoefte van de deelnemer.

Profiel instellen

Hoewel er geen prive informatie gebruikt hoeft te worden, kan er toch een profiel in Ebb insteld worden.
Door te klikken op de blauwe cirkel met de camera in het midden van het scherm wordt een camera scherm geopend. In dit camera scherm kan een "selfie" genomen worden, of een gewone foto. Maar ook kan een foto gekozen worden die al op de smartphone aanwezig is. Bekijk de video om te zien hoe een profiel gemaakt kan worden.
Het profiel kan ingesteld worden door op de paarse knop te klikken en vervolgens op het knopje "IK" te drukken.

Werken met een thema

Klik op de start-pagina op een cirkel met een icoontje om een thema te openen. Als er reeds afbeeldingen aan een thema zijn toegevoegd worden deze in een raster e getoond. Zijn er nog geen afbeeldingen toegevoegd, dan kan met het menu (het d-je rechtsonder) een afbeelding uit de database ( k vergrootglas), via de camera a of via de afbeelding op de smartphone (het t icoontje) worden toegevoegd.
Bekijk het filmpje hoe je dit kunt doen.

Er kunnen MAXIMAAL 18 afbeeldingen aan een thema worden toegevoegd.

LET OP!! de eerste keer dat de database geraadpleegd wordt, kan het even duren voordat alle afbeeldingen geladen zijn. Deze worden vanaf deze server eenmalig gedownload. Wellicht is het verstandig om de eeste download onder begeleiding uit te voeren.

Afbeeldingen sorteren

De afbeeldingen in een thema (of in een verhaal) kunnen in het raster e gesorteerd worden door een zogenaamde "long press" (op een afbeelding drukken en even vasthouden). De afbeelding zal gaan bewegen en kan vervolgens "gesleept" worden naar een nieuwe locatie in het raster.

Door op de "swipe"-knop te drukken f, schakelt het scherm over en zie je dat de afbeeldingen in de nieuwe volgorde worden weergegeven.

Werken met verhalen

Klik op de start-pagina op het menu en kies de optie "Verhalen" l. Het "Mijn verhalen"-scherm opent nu. Door op het d-je rechtsonder te klikken, kan een nieuw verhaal worden aangemaakt. Het gebruik van een verhaal is verder hetzelfde als het gebruik van een thema. In principe kunnen er een oneidig aantal verhalen worden aangemaakt, waardoor ebb als een soort dagboekje kan fungeren.

Ook hier kunnen MAXIMAAL 18 afbeeldingen aan een verhaal worden toegevoegd.

Een ander verschil met de thema's is dat een verhaal "gedeeld" u kan worden. De titel en de afbeeldingen worden naar deze server geupload en er wordt een URL samengesteld die bijvoorbeeld via SMS, WhatsApp of andere kanalen gedeeld kan worden.
Deze share-functie staat standaard UIT maar kan met een PIN-code (EBB)beveiligd worden. Deze beveiliging kan in het beheer-scherm (menu-optie: w) aan of uitgezet worden.

Instellen "share"-beveiliging

Via de menu-optie instellingen w - deze is beveiligd met een PIN-code (EBB) kan het delen van verhalen aan of uitgezet worden. Op deze pagina kan ook eventueel de caching van de afbeeldingen gereset worden. Dit zorgt er wel voor dat de afbeeldingen uit de database weer opnieuw gedownload moeten worden. Dit kan weer even duren.

De beveiligins optie "Altijd" o zorgt ervoor dat er geen beveiliging is voor het delen van verhalen. De optie "PIN-code" v vraagt om de PIN-code voor het versturen, en de optie "Nooit" g zorgt ervoor dat een verhaal nooit gedeeld kan worden.

Disability Studies in Nederland (DSiN) is een stichting die in 2009 is opgericht om in Nederland het vakgebied disability studies te vestigen.

DSiN stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van disability studies. Door het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis wil DSiN werken aan sociale verandering en bijdragen aan participatie en inclusie van mensen met beperkingen.

Bezoek de website van Disability Studies in Nederland

Boek Disability Studies in de Lage Landen

‘Disability Studies in de Lage Landen’ is een studieboek waar meer dan 40 Nederlandse en Vlaamse auteurs aan meewerkten. Vanuit diverse disciplines en invalshoeken worden projecten en onderzoeken uit het vakgebied Disability Studies beschreven en geanalyseerd

Download Pagina 151-190 uit het boek